U bevindt zich op:
Maria ten Hemelopneming Kerkstraat 1

Liturgie

-De tijden van de vieringen
Vieringen zijn op zaterdagavond om 17.30 uur.

-Op 2 november was er de viering van Allerzielen.
Op deze avond hebben we al onze dierbare overledenen herdacht. Er was een mooie viering in de kerk. Speciale aandacht was er voor de overledenen van het afgelopen jaar. Tijdens het aansteken van een kaarsje werden hun namen genoemd. Vervolgens zijn we in processie naar de begraafplaats gegaan. De begraafplaats was prachtig verlicht met fakkels en vuurkorven. Alle aanwezigen mochten een kaarsje neerzetten bij het graf van hun dierbare, of bij het kruis. Het koor zong mooie liederen, pastor Lizzy sprak mooie woorden en zegende vervolgens de graven. Er was licht in de duisternis. Hopelijk weten we ons bemoedigd en gesterkt door het geloof dat Christus ons Licht is, Hij de dood heeft overwonnen en onze dierbare overledenen bij Hem mogen zijn.
Na afloop was iedereen welkom een kopje warme koffie of thee te drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Het was een mooie avond en het was goed om op deze manier met elkaar onze overledenen te gedenken.

unnamed-1

unnamed-2

unnamed-3

unnamed-4

unnamed-5

unnamed